O nás

hlavný odbor štúdia hra na klavíri

Klavírne oddelenie na Konzervatóriu v Košiciach, Timonova 2, vzniklo ako jedno z prvých oddelení vtedajšej Hudobnej školy v roku 1951. Počas celého obdobia jeho existencie až do súčasnosti zabezpečuje výučbu hlavného odboru štúdia hry na klavíri kolektív plne kvalifikovaných pedagógov s vysokoškolským vzdelaním výlučne akademického typu. Mnohí pedagógovia sú okrem pedagogickej činnosti aj koncertne aktívni, buď sólisticky, alebo najmä ako korepetítori a komorní hráči. Súčasný kolektív pedagógov klavírneho oddelenia si kladie za cieľ poskytnúť študentom vysoké všestranné odborné štandardy a tak ich pripraviť ako budúcich učiteľov ZUŠ, ako korepetítorov nie len pre ZUŠ, ale aj pre potreby divadiel, aj ako komorných hráčov. Okrem toho je snahou oddelenia kvalitným vyučovaním pripraviť študentov na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na vysoké školy a tak ich posunúť do ďalšieho štúdia pre získanie vyššej kvalifikácie a odbornosti. Súčasťou štúdia je získavanie pódiových skúseností na interpretačných klavírnych seminároch a na interných koncertoch školy. Špičkoví študenti klavírneho oddelenia reprezentujú školu na rôznych súťažiach a koncertných podujatiach, taktiež majú možnosť vystúpiť sólisticky so Štátnou filharmóniou Košice.

Okrem štandardného vyučovania patrí už niekoľko rokov k životu klavírneho oddelenia aj organizovanie rôznych workshopov, interpretačných a majstrovských kurzov s vysokoškolskými pedagógmi a umelcami. Z takýchto úspešne zrealizovaných podujatí spomenieme interpretačný kurz a besedu s E.Indjičom (USA), workshopy s Ivanom Gajanom (VŠMU Bratislava), s Enricom Pompillim (Taliansko), Arturom Jaroňom ( Kielce, Poľsko ), majstrovské kurzy s Prof. Alenou Vlasákovou a doc. Janom Jiraským (JAMU Brno) a interpretačné kurzy s Ivom Kahánkom (AMU Praha) a Darinou Švárnou ( Konzervatórium Žilina ). Ďalším spestrením života klavírneho oddelenia Konzervatória, Timonova 2 je organizovanie klavírnych recitálov s vynikajúcimi mladými klavírnymi umelcami ( Matej Arendárik (Slovensko), Ivo Kahánek (Česko), Zuzana Zamborská ( Slovensko ) a zájazdov na klavírne koncerty ( BHS Bratislava, Lisztova akadémia Budapešť ). Ďalšie takéto podujatia sú plánované aj do budúcnosti.