Mgr. art. Pavel Novák

Sem vložte podnadpis

Pochádza z Pelhřimova. Tu tiež navštevoval Základnú umeleckú školu v triede Jaroslava Duška. V štúdiu hry na pozaune pokračoval na Konzervatóriu v Českých Budějovicích u Mgr. Marcela Štroncera a na VŠMU v Bratislave u Doc. Jozefa Gašparoviča a Mgr. art. Alberta Hrubovčáka.

Počas štúdií sa pravidelne zúčastňoval majstrovských kurzov a súťaží, napr. v roku 2001 získal na Interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno 2. miesto v 1. kategórii a v roku 2007 na 6. Mezinárodní interpretační souťeži žesťových nástrojů Brno 3. miesto v 3. kategórii.

Ako pedagóg pôsobil v První soukromé Základní umělecké škole v Českých Budějovicích, Základní umělecké škole Borovany a Základní umělecké škole Třešť. Od roku 2010 vyučuje na Konzervatóriu v Košiciach.

Popri   pedagogickej   činnosti   pôsobil   ako   člen orchestra Jihočeského Divadla v Českých Budějovicích, Slovenského rozhlasu v Bratislave, Capella Istropolitana, Komornej filharmónie Žilina a Štátneho Divadla Košice, kde pôsobí doteraz.