Tomáš Mihalik

1. decembra 2016 - 44. ročník prehliadky mladých slovenských organistov

Bývalý žiak Konzervatória Timonova 2 Košice  - Tomáš Mihalik

video zo 44. ročníka PREHLIADKY MLADÝCH SLOVENSKÝCH ORGANISTOV

na Konzervatóriu, Timonova 2 v Košiciach