PhDr. Andrea Meščanová, PhD.

Na Konzervatóriu Košice študovala v rokoch 1990-96 hru na klavíri v triede A. Ličkovej. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave - odbor hudobná veda (1997-2001). V roku 2014 na tej istej fakulte vykonala dizertačnú skúšku v študijnom programe muzikológia. V rokoch 1996-2003 bola členkou Košického speváckeho zboru učiteľov, v súčasnosti je členkou vokálneho súboru Gregoriana v Košiciach. Od roku 2001 je internou pedagogičkou Konzervatória Košice/Timonova ulica - vyučuje predmety dejiny hudby, estetický a diplomový seminár, hra na klavíri - povinný. klavír. Súčasne pedagogicky pôsobila na ZUŠ v Košiciach. Zúčastňuje sa odborných konferencií a seminárov a svoje výskumy publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch.