Mgr.art. František Majcher

V detstve sa učil hrať na husliach a akordeóne. V rokoch 1963-69 študoval na košickom konzervatóriu hru na akordeóne u V. Čuchrana a hru na bicích nástrojoch u T. Hirnera. V rokoch 1970-75 študoval odbor hudobná teória na VŠMU v Bratislave. Od roku 1975 je pedagógom na košickom konzervatóriu, kde vyučuje hlavný odbor hru na akordeóne a od roku 1996 hru na bicích nástrojoch ako aj priradené predmety patriace k týmto odborom. Od roku 1977 externe účinkoval v sekcii bicích nástrojov ŠfK. Od roku 1979 je korepetítorom tanečného oddelenia konzervatória. Od roku 1988 účinkuje ako hráč na bicie nástroje v Akordeónovom orchestri Konzervatória Košice, spolupodieľa sa na organizovaní umeleckých podujatí tohto telesa a aranžuje skladby pre potreby tohto telesa.