Mgr. art. Anna Ličková

V rokoch 1952-59 navštevovala ĽŠU v Košiciach; v hre na klavíri pokračovala na tunajšom konzervatóriu, ktoré absolvovala v triede Š. Hajnu v roku 1965. V rokoch 1965-67 študovala na JAMU         v Brne v klavírnej triede J. Ermla a v rokoch 1967-69 v triede O. Vondrovica. Od roku 1968 až do súčasnosti pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu Košice, kde vyučuje hru na klavíri a komornú hru.Od roku 1970 sa datuje jej aktívna spolupráca s huslistom K. Petróczim a súčasne v tomto období sa stala členkou Košického speváckeho zboru učiteľov. Od roku 1972 bola tutti hráčkou na klávesových nástrojoch (klavír, čembalo, čelesta, zvonkohra) v ŠfK. V rokoch 1997-2010 bola korepetítorkou košického zboru Collegium Technikum. Umelecká činnosť A. Ličkovej sa sústredila predovšetkým na komornú spoluprácu s K. Petróczim; bohatú koncertnú     činnosť   vyvíjalo toto    komorné zoskupenie   nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem   tejto   spolupráce bola členkou aj komorného tria (s K. Petróczim a flautistom P. Puklom).