Jana Lešková, DiS. art.

pedagóg

V rokoch 1990 - 1996 študovala na Konzervatóriu v Košiciach hru na hoboji v triede prof. Štefana Sklenku. Počas štúdia sa zúčastnila interpretačnej súťaže slovenských Konzervatórií 

v Bratislave, kde získala II. miesto. V rokoch 1996 - 2004 pôsobila v Divadle Jonáša Záborského v Prešove ako členka spevoherného orchestra. Od toho istého roku (1996) sa začala jej pedagogická činnosť. Až do súčasnosti vyučuje na ZUŠ Jána Pöschla hru na hoboji a zobcových flautách. Od roku 2012 pôsobí v orchestri Štátneho divadla v Košiciach ako hráčka na hoboji a anglickom rohu. Externe pôsobila 

v Štátnej filharmónii v Košiciach. Spolupracovala 

s orchestrom Slovenského rozhlasu. V súčasnosti študuje na AMU v Banskej Bystrici hru na hoboji v triede 

Mgr. art. Igora Fáberu ArtD.