Mgr. art. Mária Lenková

Hre na klavíri sa začala venovať na ĽŠU v Sabinove. V štúdiu tohto odboru pokračovala od roku 1967 na Konzervatóriu v Košiciach - dva roky v triede M. Hemerkovej-Mašikovej a štyri roky u P. Novotného. Po absolvovaní konzervatória (1973) sa rok venovala pedagogickej činnosti na ĽŠU v Sabinove a popri tom sa súkromne zdokonaľovala v hre na čembale u R. Gráca. V rokoch 1974-78 študovala odbor hra na čembale v triede Z. Růžičkovej na VŠMU v Bratislave. V priebehu vysokoškolského štúdia absolvovala niekoľko koncertov a koncertných prehliadok. Jej umelecká činnosť sa naplno rozvinula už počas štúdií a súvisle v nej pokračovala až do roku 1992. Spolupracovala s Moravskou filharmóniou, B. Warchalom, ale najmä s košickými umelcami - Košickým kvartetom, speváčkou I. Neshybovou, violistom J. Kýškom, violončelistom M. Červenákom a ďalšími. Od roku 1978 vyučuje na košickom konzervatóriu - hru na klavíri (povinný klavír), hru na čembale a komornú hru (do roku 2013 vo funkcii vedúcej Oddelenia povinného klavíra).