Mgr. art. Jana Lattáková

Hru na husliach absolvovala na ĽŠU v Michalovciach u J. Šestákovej a v štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v triede F. Vodičku. Vysokoškolské štúdiá absolvovala v rokoch 1971-75 na VŠMU v Bratislave v husľovej triede A. Vrteľa. Počas týchto štúdií pôsobila ako členka Dámskeho kvarteta a orchestra Lúčnice. V rokoch 1975-81 bola orchestrálnou hráčkou v ŠD v Košiciach a účinkovala v ŠfK (s ročnou prestávkou v sezóne 1978/79, kedy pôsobila ako koncertná majsterka v Symphony Orchestra de Cairo v Egypte). Ďalšie dva roky strávila ako koncertná majsterka Bagdad Symphony Orchestra v Iraku (v týchto krajinách pôsobila aj ako pedagogička husľovej hry na konzervatóriách). V rokoch 1983-88 bola členkou orchestra Gran Teatro del Liceo v španielskej Barcelone. V roku 1989 bola členkou Komornej opery v Bratislave. V rokoch 1990-91 pôsobila v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch a v rokoch 1992-95 v Orquesta Sinfónica de Galícia v La Coruñe. Od roku 1996 vyučuje hru na husliach na košickom konzervatóriu.