Začiatok školského roka 2019/2020

02.09.2019

Začiatok školského roka 2. 9. 2019 o 10. 00 na dvore Konzervatória, 

Timonova 2 v Košiciach.