XXXI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

30.05.2017

dňa 30. mája 2017 o 15.35 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.