XXVIII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

22.05.2018

dňa 22. mája 2018 o15.15 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.