XXVIII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

23.05.2017

dňa 23. mája 2017 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.