XXVI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

15.05.2018

dňa 15. mája 2018 o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.