XXV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

09.05.2018

dňa 9. mája 2018 o 14.00 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.