XXV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

09.05.2017

9. mája 2017 v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

J.B.Cramer: Etuda B dur č. 42

J.S.Bach: Trojhlasná invencia a mol č. 13

Nikola Kokyová, 1. ročník

/ z triedy Mgr.art. A.Krajňákovej /

W.A.Mozart: Sonáta F dur KV 280 - 1.časť Assai allegro,

2.časť Adagio

J.S.Bach: Trojhlasná invencia g mol č. 11

Katarína Dékanyová, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. V. Samborskej /

J.Brahms: Rapsódia h mol op. 79 č. 1

C.Debussy: Prelúdium Minstrelovia

Niko Kolesár, 4. ročník

/ z triedy Mgr.art. V. Samborskej /

F.Chopin: Balada F dur op. 38 č. 2

Miriam Bednárová, 5. ročník

/ z triedy Mgr.art. V. Samborskej /

J.Brahms: Intermezzá op. 117 č. 1, č. 3

J.Cikker: Symbolický cintorín, Rysy ( z cyklu Tatry )

Kristína Havrilová, 6. ročník

/ z triedy Mgr.art. V. Samborskej /

C.Debussy: Pour le piano

Prelúdium - Sarabanda - Toccata

Júlia Pál Baláž, 6. ročník

/ z triedy Mgr. art. J. Debreovej /