XXIX. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

24.05.2017

dňa 24. mája 2017 o 14.15 hod. v seminárnej miestnosti na Timonovej ul.