XXIV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

02.05.2018

dňa 2. mája 2018 o 13.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.