XXIII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

24.04.2018

dňa 24. apríla 2018 o 14.15 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.