XXIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

25.04.2017

25. apríla 2017 o 14. 45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.