XXI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

11.06.2019

dňa 11. júna 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.