XXI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

17.04.2018

dňa 17. apríla 2018 o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.