XXI. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

04.04.2017

4. apríla 2017 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

XXI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR

KLAVÍRNEHO ODDELENIA

dňa 4. apríla 2017 o 14.45 hod.

v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

J.S.Bach: Trojhlasná invencia č. 6 E dur

C.Czerny: Etuda Des dur op. 740 č. 1

Antónia Spišiaková, 1. ročník

/ z triedy Mgr. art. D. Kačmárovej /

J.Haydn: Sonáta G dur Hob.XVI: 27

Marek Šugerek, 1. ročník

/ z triedy Mgr. art. D. Kačmárovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia h mol č. 15

F.Chopin: Polonéza A dur op. 40 č. 1

Leonard Tomi, 2. ročník

/ z triedy Mgr. art. J. Debreovej /

R.Schumann: Papillons op. 2

Kristína Havrilová, 6. ročník

/ z triedy Mgr.art. V. Samborskej /