XX. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

04.06.2019

4. júna 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.