XX. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

10.04.2018

dňa 10. apríla 2018 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.