XVIII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

28.05.2019

dňa 28. mája 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.