XVIII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

20.03.2018

dňa 20. marca 2018 o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.