XVIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

14.02.2017

14. februára 2017 v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

C. Schumann: Romanca op. 21 č. 1

Renáta Goffová, 1. ročník

/ z triedy Mgr. art. Z. Udičovej /

L.v.Beethoven: Sonáta c mol op. 10 č. 1

1. časť - Allegro molto e con brio

F.Liszt: Paganinská etuda E dur

Viktória Krajňáková, 5. ročník

/ z triedy Mgr. art. A. Krajňákovej /