XVII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

14.05.2019

dňa 14. mája 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.