XVII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

07.02.2017

dňa 7. februára 2017 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul

PROGRAM:

F.Schubert: Impromptu Es dur op.90 č. 2

B.Urbanec: Burleska

W.A.Mozart: Sonáta D dur KV 284 - 1.časť Allegro

Samuel Seman, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia C dur č. 1

F.Chopin: Balada As dur op. 47

C.Debussy: Pagody ( z cyklu Rytiny )

J.Hatrík: Toccata

Tadeáš Golec, 3.ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia A dur č. 12

F.Chopin: Scherzo cis mol op. 39 č. 3

S.Prokofiev: Sonáta f mol č. 1

Marek Madeja, 3.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /