XVI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

07.05.2019

7. mája 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.