XVI. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

24.01.2017

dňa 24. januára 2017 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

J.S.Bach: Trojhlasná invencia A dur č. 12

M.Moszkowski: Etuda F dur op. 72 č. 4

L.v.Beethoven: Sonáta c mol op. 10 č. 1 - 1.časť Allegro con brio

F.Chopin: Polonéza d mol op. 71 č. 1

Marek Madeja, 3.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia C dur č. 1

C.Czerny: Etuda g mol op. 740 č. 50

W.A.Mozart: Sonáta D dur - 1. časť Allegro

F.Chopin: Nocturno Des dur

Tadeáš Golec, 3. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga C dur TK II.

F.Chopin: Etuda f mol op. 25 č. 2

S.Rachmaninov: Etuda C dur op. 33 č. 2

L.v.Beethoven: Sonáta G dur op. 14 - 1.časť Allegro

C.Debussy: Záhrady v daždi ( z cyklu Estampes )

Júlia Pál Baláž, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

D.Šostakovič: Concertino pre 2 klavíry

Juliana Čarnoká, 4.roč. a Jana Kapraľová, 5.roč.

/ komorná hra z triedy Mgr.art. J.Debreovej /