XV. Interpretačný seminár klavírneho oddelnia

17.01.2017

dňa 17. januára 2017 o 15.50 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

J.S.Bach: Trojhlasná invencia d mol č. 4

J.Haydn: Sonáta As dur - 1.časť Moderato

Renáta Goffová, 1.roč.

/ z triedy Mgr.art. Z.Udičovej /

C.Czerny: Etuda a mol op. 740 č. 17

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia c mol č. 2

F.Chopin: Valčík op. 69 č. 1

Sára Čopová, 1.roč.

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

L.v.Beethoven: Sonáta op. 10 č. 3 - 2.časť Largo e mesto

J.N.Hummel: Etuda E dur op. 125 č. 1

Niko Kolesár. 4.roč.

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Prelúdium a fuga h mol TK II

F.Chopin: Etuda c mol op. 25 č. 12

B.Martinu: Carillon

Kateryna Shapran, 4.roč.

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

L.v.Beethoven: Sonáta G dur op. 31 č. 1 - 1.časť Allegro vivace

F.Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9

Peter Drozd, 5.roč.

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

F.M.Bartholdy: Une etude

F.Liszt: Paganinská etuda E dur č. 4

Kristína Havrilová, 6.roč.

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Prelúdium a fuga b mol TK I.

L.v.Beethoven: Sonáta Fis dur op. 78 č. 24

I.časť - Adagio cantabile. Allegro

S.Rachmaninov: Etuda op. 33 č. 2

Miriam Bednárová, 5.roč.

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

D.Šostakovič: Poľovačka op. 32

Niko Kolesár a Martin Mangera, 4.roč.

/ komorná hra z triedy Mgr.art. E.Jámbora /