XV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

30.04.2019

30. apríla 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.