XIX. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

29.05.2019

dňa 29. mája 2019 o 14.15 hod. v koncertnej sieni na Timonovej ul.