XIX. interpretačný seminár klavírneho oddelenia

27.03.2018

dňa 27. marca 2018 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.