XIV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

16.04.2019

16. apríla 2019 o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.