XIV. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

17.01.2017

dňa 17. januára 2017 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.


Program:

J.S.Bach: Trojhlasná invencia D dur č. 3

C.Czerny: Etuda d mol č. 14

F.M.Bartholdy: Pieseň bez slov c mol op. 28 č. 2

Klaudia Gizelová, 2.roč.

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fuga G dur TK II.

M.Moszkowski: Etuda d mol

L.v.Beethoven: Sonáta E dur op. 14 - 2.časť Allegretto

F.Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9

Martin Mangera, 4.roč.

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

F.Liszt: Paganinská etuda E dur č. 4

J.S.Bach: Prelúdium a fuga Fis dur TK I.

Viktória Krajňáková, 5.roč.

/ z triedy Mgr.art. A.Krajňákovej /

J.Suk: O mamičkinom srdci ( z cyklu O matince op. 28 )

Sophia Ligušová, 5.roč.

/ z triedy Mgr. A.Ličkovej /

L.v.Beethoven: Sonáta Es dur op. 7 - 1.časť Allegro con brio

Erik Koky, 5.roč.

/ z triedy Mgr.art. M.Draveckej /

F.Chopin: Etuda h mol op. 25

S.Rachmaninov: Etuda es mol op. 39

Anton Fuchs, 6.roč.

/ z triedy Mgr.art. M.Draveckej /