XIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

29.01.2019

29. januára 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.