XIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

19.12.2017

dňa 19. decembra 2017 o 15.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.