XIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

20.12.2016

20. decembra 2016 o 16.00 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program: 

F.Chopin: Valčík op. 69 č. 2 h mol

C.Czerny: Etuda op. 740 č. 8 G dur

Antónia Spišiaková, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. D.Kačmárovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga g mol TK I.

F.Liszt: Paganinská etuda E dur č. 5

Niko Kolesár, 4.ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga As dur TK I.

Mária Hamková, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. D.Kačmárovej /

L.v.Beethoven: Sonáta Fis dur op. 78

1.časť - Allegro ma non troppo

Miriam Bednárová, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga B dur TK I.

Peter Drozd, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

F.Chopin: Etuda F dur op. 10 č. 8

Eduard Kostelník, 6.ročník

/ z triedy Mgr.art. N.Demeterovej /

F.M.Bartholdy: Etuda f mol

F.Liszt: Paganinská etuda E dur č. 5

Kristína Havrilová, 6.ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Prelúdium a fuga Es dur TK I.

W.A.Mozart: Sonáta a mol KV 310 - 1.časť Allegro

Viktória Nemjová, 6.ročník

/ z triedy Mgr.art. N.Demeterovej /

J.Haydn: Presto G dur op. 64 č. 5

Sophia Ligušová a Mária Hamková, 5.ročník

/ komorná hra z triedy Mgr. A.Ličkovej /