XII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

20.12.2016

20. decembra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program: 

C.Czerny: Etuda op. 299 č. 21 c mol, č. 24 D dur

Sarah Chovancová, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. I.Čisárikovej /

J.Haydn: Sonáta E dur

Moderato - Menuetto - Finále.Presto

Mariana Porvažníková, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. I.Čisárikovej /

W.A.Mozart: Sonáta C dur KV 545

Allegro - Andante - Rondo.Allegretto

Kristína Jurčová, 3.ročník

/ z triedy Mgr.art. Z.Udičovej /

J.Haydn: Sonáta D dur

Allegro - Adagio - Presto

Dominika Bachledová, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. I.Čisárikovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga G dur TK II.

M.Moszkowski: Etuda d mol

Martin Mangera, 4.ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga g mol TK I.

F.Chopin: Etuda E dur op. 10 č. 3

Kristína Ščecinová, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

F.Chopin: Etuda cis mol op. 10 č. 4

Richard Jambrich, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

D.Šostakovič: Concertino

Jana Kapraľová, 5.roč. a Juliana Čarnoká, 4.roč.

/ komorná hra z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

A.Dvořák: Slovanský tanec B dur op. 72 č. 6

Dominika Bachledová a Erik Koky, 5.ročník

/ komorná hra z triedy Mgr.art. A.Krajňákovej /