XII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

15.01.2019

15. januára 2019 o 15.50 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.