XII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

19.12.2017

dňa 19. decembra 2017 o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.