XI. Interpretačný seminár klavírneho oddelnia

13.12.2016

13. decembra 2016 o 15.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program: 

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia C dur č. 1

A.Dvořák: Silhuetta A dur op. 8 č. 11

Nikola Kokyová, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. A.Krajňákovej /

F.Liszt: Etuda As dur op. 1 č. 8

Leonard Tomi, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

L.v.Beethoven: Sonáta E dur op. 14 č. 1 - 1.časť Allegro

Dominik Bartek, 3.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga Cis dur TK I.

S.Rachmaninov: Prelúdium G dur op. 32 č. 5

Jana Kapraľová, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

F.Chopin: Polonéza - Fantázia As dur op. 61

Balázs Fazekaš, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /