XI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

12.12.2017

dňa 12. decembra 2017 o 15.15 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.