X. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

13.12.2016

13. decembra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program: 

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia e mol č. 7

C.Czerny: Etuda F dur op. 740 č. 6

F.M.Bartholdy: Pieseň bez slov op. 53 č. 2

Stanislava Hricová, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /

F.Chopin: Mazúrky op. 67 č. 1 G dur, č. 2 g mol,

č. 3 C dur, č. 4 a mol

Benjamín Grejták, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia E dur č. 6, a mol č. 13

C.Czerny: Etuda a mol op. 740 č. 17

Rebeka Roziková, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia c mol č. 2

C.Czerny: Etuda d mol op. 740 č. 37

F.Chopin: Nocturno op. 72 č. 1

Katarína Dékányová, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /