X. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

08.01.2019

dňa 8. januára 2019 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.