WORKSHOP s klaviristkou Markétou Cibulkovou

06.02.2018

6. - 7. 2. 2018 v koncertnej sieni na Timonovej ul. a v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul. - WORKSHOP s klaviristkou Markétou Cibulkovou