Vysielanie v Slovenskom rozhlase - Rádio Regina

10.11.2016

10. novembra 2016 počúvajte na živo vysielanie Rádia Regina o 10.00 hod.

Vysielanie je venované 65. výročiu vzniku našej školy. Prajeme vám prííjemné počúvanie. Vysielania na živo sa zúčastnia: riaditeľ školy MgA. Bartolomej Buráš, Róbert Štefančík a Adrián Volák. Nalaďte si rekvenciu 100,3